ایزو ۲۷۰۰۱ چیست ؟

مربوط به فنآوری اطلاعات – فنون امنیتی – سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ایزو ۲۴۷۲۷ چیست ؟

ربوط به کارت‌های شناسایی – کارت‌های مدار مجتمع     ایزو ۱-۲۴۷۲۷ مربوط به طراحی و قالب بندی    ایزو ۲-۲۴۷۲۷ مربوط به کارت‌های اینترفیس عمومی   

ایزو ۲۳۹۵۰ چیست ؟

مربوط به استانداردهای کتابخانه‌ای – قوانین برای جستجو و بازیافت اطلاعات

ایزو ۲۳۳۶۰ چیست ؟

مربوط به استانداردهای سیستم لینوکس     ایزو ۱-۲۳۳۶۰ مربوط به ویژگی‌های عمومی    ایزو ۲-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی IA۳۲ بیت    ایزو ۳-۲۳۳۶۰ مربوط به ساختارمندی

ایزو ۲۲۲۵۰ چیست ؟

مربوط به زبان معیار توصیفی برای ایکس.ام.ال     ایزو ۱-۲۲۲۵۰:۲۰۰۲ مربوط به معیارهای توصیفی برای هسته‌های ریلکس RELAX

ایزو ۲۲۰۰۰ چیست ؟

مربوط به صنایع غذایی – ویژگی‌های عمومی برای تمام صنایع مرتبت در زنجیره صنایع غذایی

ایزو ۲۰۹۴۳ چیست ؟

مربوط به فنآوری اطلاعات – روند دستبابی به ریجیسترهای فراداده     ایزو ۱-۲۰۹۴۳:۲۰۰۳ مربوط به عناصیر داده‌ای    ۳-۲۰۹۴۳:۲۰۰۴ مربوط به ارزش و خاصیت‌های دامنه

ایزو ۱۹۷۹۴ چیست ؟

مربوط به فنآوری اطلاعات – تعیین ویژگی‌های بیولوژیک و زیستی با فرمت انتقال داده‌های بیولوژیک برای تشخیص هویت     ایزو ۱-۱۹۷۹۴:۲۰۰۶ مربوط به قالب

ایزو ۱۹۷۵۷ چیست ؟

مربوط به زبان برنامه نویسی دی.اس.دی.ال DSDL     ایزو ۲-۱۹۷۵۷ مربوط به زبان‌های برنامه نویسی – ارزیابی دستور زبانی    ایزو ۳-۱۹۷۵۷ مربوط به زبان‌های

ایزو ۱۹۵۰۳ چیست ؟

مربوط به فراداده‌های مبادلاتی در زبان برنامه نویسی ایکس.اک.ال – XMI