الگوریتم رمزنگاری Salt چیست ؟

salt یک تئوری یا یک الگوریتم نامشخص است که شامل مراحل (اختیاری) برای امنیت نگهداری از انواع رمزها در دیتابیس و یا خارج از