تلگرام و BlockChain

اخیرا تلگرام WhitePaper ای منتشر کرده و در آن توضیح داده است که چه تکنولوژی هایی را قصد دارد ارائه دهد. بر اساس این

آسیب پذیری CSRF بر روی phpmyadmin

به تازگی آسیب پذیری CSRF بر روی نرم افزار رایگان مدیریت بانک اطلاعاتی MySQL کشف شده است که به هکر اجازه انجام هرگونه عملیات