درباره ریجاکس

digital-strategy-icon

در دنیای امروز که روز به روز بر تعداد کاربران اینترنتی افزوده میشود، شاهد ازدیاد نرم افزارها و اسکریپت هایی هستیم که با قصد نفوذ به سایت و شبکه های کامپیوتری و همچنین تخریب ساخته میشوند. لذا نیاز به سروری امن ونظارت و مانیتورینگ بر امنیت شبکه اهمیت به سزایی پیدا نموده است. همچنین یکی دیگر از مواردی که کار هکرها را ساده تر کرده است، نا آگاهی یا کم آگاهی مدیران سرور و شبکه میباشد که فریب فایل های آلوده را خورده و با اجرای یک اسکریپت و یا عملی که نباید انجام شود، راه را برای خروج اطلاعات محرمانه از سرور و نفوذ هکرها هموار میسازد.

 

نتایج عدم عملکرد به این دستور العمل ها نفوذ بیگانگان به سرور و شبکه و دست یافتن به اطلاعات محرمانه است که مواردی نظیر سوء استفاده های مالی، تخریب و یا حذف تمامی اطلاعات و بکاپ ها و همچنین کندی سرور به دلیل اشغال شدن فضای Ram و CPU و همچنین پهنای باند میباشد که مطمئنا هیچ مدیری این شرایط را برای شرکت و حیطه فعالیت خود انتخاب نمی نماید.

لذا با توجه به افزایش روز شمار اسکریپتهای مخرب و اطلاعات و دانش هکر ها، نیاز شدیدی به Secure نمودن محیط کاری از دسترسی غیر مجاز حس می گردد.

 

تیم امنیت ریجاکس با ارائه راه کارهایی بر اساس Information Security Management System یا به اختصار ISMS مدیران سرور و شبکه را جهت Secure نمودن محیط کاری و حفظ اطلاعات که کلیدی ترین دارایی و سرمایه در جهت رشد و موفقیت هر سازمان است، راهنمایی مینماید.