مشاهده مشخصات یک کاربر خاص روی ویندوز با استفاده از Command Prompt

C:\Users\regux>net user [USER-NAME]
User name          Regux
Full Name
Comment
User's comment
Country/region code     000 (System Default)
Account active        Yes
Account expires       Never

Password last set      9/13/2018 2:33:43 AM
Password expires       Never
Password changeable     9/14/2018 2:33:43 AM
Password required      No
User may change password   Yes

Workstations allowed     All
Logon script
User profile
Home directory
Last logon          11/28/2018 9:26:57 AM

Logon hours allowed     All

Local Group Memberships   *Administrators
Global Group memberships   *None
The command completed successfully.


یک دیدگاه در “مشاهده مشخصات یک کاربر خاص روی ویندوز با استفاده از Command Prompt

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + 17 =