آموزش HTML – درس هشتم

HTML Quotation نقل قول در HTML در تگ q قرار داده می شود. به این نقل قول در اصطلاح نقل قول کوتاه یا Short

آموزش HTML – درس هفتم

HTML Formatting در درس قبل، با attribute ای با نام Style آشنا شدید. در این درس می خواهیم element های جدید html را که

آموزش HTML – درس ششم

HTML Styles در تگ های HTML محتوا می توانند استایل بندی شده و فرمت داده شوند. این مورد توسط attribute ای با نام style

آموزش HTML – درس پنجم

HTML Paragraphs پاراگراف ها در html در تگ p قرار داده می شوند. <p>This is a paragraph.</p> <p>This is another paragraph.</p> شما نمی توانید

آموزش HTML – درس سوم

Attribute ها در HTML هر Element ای در html دارای attribute می باشد. در اصل attribute ها در تگ شروع تعریف شده و اطلاعات

آموزش HTML – درس دوم

عناصر در html عموما شامل تگ های آغاز و پایان می گردند. <tagname>Content goes here…</tagname> عناصر html که فایل محتوا باشند، در اصطلاح Empty

آموزش HTML – درس اول

  HTML یا Hyper Text Markup Language پایه زبان های برنامه نویسی است جهت استفاده در صفحات وب. به ندرت مشاهده میشود صفحه وبی