دستور parted در لینوکس

اطلاعات پارتیشن ها و مشخصات دیسک را نمایش میدهد.

به طور مثال:

[root@regux ]# parted /dev/sda p

Model: ATA WDC WD3200AAKS-0 (scsi)
Disk /dev/sda: 320GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number Start End Size Type File system Flags
1 32.3kB 311GB 311GB primary ext3 boot
2 311GB 320GB 8595MB primary linux-swap

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 1 =