کد چشمک زدن LED در برد Arduino Leonardo

در این کد ابتدا مشخص میکنیم قصد داریم LED را به کدام پورت متصل کنیم. (در اینجا پورت شماره 12) سپس با تغییر digitalwrite به HIGH و LOW ولتاژ را قطع و وصل میکنیم.
dev-00049-front_1

void setup() {
 pinMode(12, OUTPUT);
}
void loop() {
 digitalWrite(12, HIGH);
 delay(250);
 digitalWrite(12, LOW);
 delay(250);
}

با استفاده از Library نویسی

int pin = 13;
void setup() {
 pinMode(pin, OUTPUT);
}
void loop() {
 dot();
 dot();
 dot();
 dash();
 dash();
 dash();
 dot();
 dot();
 dot();
 delay(3000);
}
void dot() {
 digitalWrite(pin, HIGH);
 delay(250);
 digitalWrite(pin, LOW);
 delay(250);
}
void dash() {
 digitalWrite(pin, HIGH);
 delay(1000);
 digitalWrite(pin, LOW);
 delay(250);
}

نویسنده: میلاد خوشدل


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + نوزده =