تگ DOCTYPE در html چیست ؟

این تگ برای نمایش هرچه بهتر صفحه HTML شماست. <!DOCTYPE html> <!DOCTYPE HTML> <!doctype html><!Doctype Html> لازم به ذکر است بزرگی و کوچکی حروف